NeWestMuseum
近代西洋美術館

コレクションКлод Моне  Луга в Живерни

Клод Моне
Луга в Живерни
1888
Холст, масло. 93,1 х 81,8 см
エルミタージュ美術館、サンクトペテルブルク

来歴

1918, из собрания С.А. Щукина, 1932, Наркомпрос, с 1934 ГЭ


Inv.: 7721

Inv. GMNZI: 143

デスクリプション
Луга в ЖиверниЛуга в Живерни
Клод Моне
Луга в Живерни
Увеличить