NeWestMuseum
近代西洋美術館

コレクションЭжен Каррьер  Мать и дитя (Поцелуй матери)

Эжен Каррьер
Мать и дитя (Поцелуй матери)
1892
Холст, масло. 38 х 50,2 см
エルミタージュ美術館、サンクトペテルブルク

来歴

1929, из Гос. музея иконописи и живописи им. И.С. Остроухова, до 1918 в собрании И.С. Остроухова, 1948, ГЭ


Inv.: 9140

Inv. GMNZI: 821

デスクリプション
Мать и дитя (Поцелуй матери)Мать и дитя (Поцелуй матери)
Эжен Каррьер
Мать и дитя (Поцелуй матери)
Увеличить