NeWestMuseum
近代西洋美術館

コレクションШарль Котте  Марина с Венецией вдали (Море, вдали Венеция)

Шарль Котте
Марина с Венецией вдали (Море, вдали Венеция)
1896
Холст, масло. 59,5 х 75 см
エルミタージュ美術館、サンクトペテルブルク

来歴

1918, из собрания С.И. Щукина, 1948, ГЭ


Inv.: 8900

Inv. GMNZI: 68

デスクリプション
Марина с Венецией вдали (Море, вдали Венеция)Марина с Венецией вдали (Море, вдали Венеция)
Шарль Котте
Марина с Венецией вдали (Море, вдали Венеция)
Увеличить