NeWestMuseum
近代西洋美術館

コレクションАнри Матисс  Игра в шары (Игра в мяч)

Анри Матисс
Игра в шары (Игра в мяч)
1908
Холст, масло. 115 х 146,6 см
エルミタージュ美術館、サンクトペテルブルク

来歴

1918, из собрания С.И. Щукина, 1948, ГЭ


Inv.: 9154

Inv. GMNZI: 109

デスクリプション
Игра в шары (Игра в мяч)Игра в шары (Игра в мяч)
Анри Матисс
Игра в шары (Игра в мяч)
Увеличить