NeWestMuseum
近代西洋美術館

コレクションАнри Море  Порт Манек (Порт)

Анри Море
Порт Манек (Порт)
1896
Холст, масло. 60,3 х 73,5 см
エルミタージュ美術館、サンクトペテルブルク

来歴

1918, из собрания С.И. Щукина, 1948, ГЭ


Inv.: ГЭ 9054

Inv. GMNZI: 145

デスクリプション
Порт Манек (Порт)Порт Манек (Порт)
Анри Море
Порт Манек (Порт)
Увеличить