NeWestMuseum
近代西洋美術館

コレクションПабло Руис Пикассо  Горшок, рюмка и книга

Пабло Руис Пикассо
Горшок, рюмка и книга
1908
Холст, масло. 55,2 х 46 см
エルミタージュ美術館、サンクトペテルブルク

来歴

1918, из собрания С.И. Щукина, 1930, ГЭ


Inv.: 6532

Inv. GMNZI: 152

デスクリプション
Горшок, рюмка и книгаГоршок, рюмка и книга
Пабло Руис Пикассо
Горшок, рюмка и книга
Увеличить